ESL Resources for Students & Teachers - Simple English News

Angličtina bez problémov

Online doučovanie

Pomôcka na testy – písomky, maturita.

A mag created with Madmagz.

ANGLIČTINA PRE VŠETKÝCH

Maturita z angličtiny – testy, zvukové nahrávky, správne odpovede

Testy

Krátke texty

Slovíčka priamo v článku

Nepravidelné slovesá

Frázové slovesá