ESL Resources for Students & Teachers - Simple English News
Browsing Category

QUIZZES

Ťahák: This, That, Me, You, Him, Myself, Yourself, Himself…

Každá otázka v teste má svoje vysvetlenie napísané jednoduchou formou, ktoré vám pomôže pochopiť dané pravidlo anglického jazyka. Po vyplnení testu dostanete hodnotenie úrovne vašich znalostí z danej témy. Písomka, test = už žiadny problém. This, That, These, those, Me, You, Him, Her, It, Us, Them, Myself, Yourself, Himself, Herself, Itself,…
Read More...

Ťahák : A, An, The, Nulový člen

Každá otázka v teste má svoje vysvetlenie napísané jednoduchou formou, ktoré vám pomôže pochopiť dané pravidlo anglického jazyka. Po vyplnení testu dostanete hodnotenie úrovne vašich znalostí z danej témy. Písomka, test = už žiadny problém. A, An, The, Zero Article ŤAHÁK
Read More...