ESL Resources for Students & Teachers - Simple English News
Browsing Tag

my

Grammar: Possessive Adjectives

my toys            (I)                                our house         (we) your car         (you)                              your things       (you) his…
Read More...

Ťahák : Prídavné mená, My, Your, His, Mine, Yours, Hers…

Každá otázka v teste má svoje vysvetlenie napísané jednoduchou formou, ktoré vám pomôže pochopiť dané pravidlo anglického jazyka. Po vyplnení testu dostanete hodnotenie úrovne vašich znalostí z danej témy. Písomka, test = už žiadny problém. Prídavné mená (stupňovanie, porovnávanie), My, Your, His, Her, Its, Our, Their, Mine, Yours, His, Hers,…
Read More...