ESL Resources for Students & Teachers - Simple English News

Ťahák

Pomôcka pre všetkých žiakov a študentov – testy s vysvetleniami a hodnotením. Otázky a vysvetlenia sú písané formou, ktorá vám pomôže otestovať znalosti a pochopiť dané pravidlo anglického jazyka. Písomka, maturita = žiaden problému.

ŤAHÁKY
1. A, An, The, Nulový člen

2. Many, Much, A lot of, Few, Little…

3. Some, Any, No, None, Every

4. This, That, Me, You, Him, Myself, Yourself, Himself…

5. Prídavné mená, My, Your, His, Mine, Yours, Hers…

DOSIAHNUTÁ ÚROVEŇ
Failed = Na vine bude niekto iný, napr. učiteľ.
Just Passed = Mal by tvoj učiteľ dostať medailu?
Satisfactory = Ak si spokojný s výsledkom, tak je všetko v poriadku.
Competent = Čo vlastne “competent”  znamená?
Good = Fakt dobré znalosti.
Excellent = Super angličtina.
Unbeatable = Podvádzal(a) si? To bol len vtip. Angličtina je tvoj druhý “rodný” jazyk.